Uitleendienst

 

Uitlenen van krukken, rolstoelen, ...


Alleen de beste rolstoel is goed genoeg.

Tegenwoordig kunnen patiënten, als ze geen gespecialiseerde verzorging meer nodig hebben, na een operatie sneller weer naar huis. Op die manier kunnen ze rustig, in hun vertrouwde omgeving, verder herstellen. Ook meer en meer bejaarden verblijven zo lang mogelijk thuis... Steeds meer mensen hebben dus ooit wel eens hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel, krukken, een looprek...

Bij het Rode Kruis kan je ze lenen.

Rolstoelen, kinderkrukken, ruggesteunen, elektrische bladomdraaiers, toiletverhogers, tiltoestellen, ziekenhuisbedden, looprekken, anti-doorligmatrassen... Jaarlijks lenen rodekruisvrijwilligers zo'n 30.000 hulpmiddelen uit aan slachtoffers van ongevallen, herstellende zieken en bejaarden. In Vlaanderen zijn er meer dan 200 uitleendiensten.In onze afdeling kan je terecht bij :

 

Marie-Louise Minnaert
Consulent uitleendienst hulpmiddelen

Begijnenstraat 15
2980 Zoersel
: +32 3 384 17 76

 

 

Bij de rodekruisvrijwilligers kan je ook buiten de kantooruren terecht. Elk uitleenpunt beschikt over een standaardpakket.

Modern hulpmateriaal aankopen én onderhouden kost veel geld. Daarom vraagt het Rode Kruis bij het uitlenen huurgeld en een waarborg. Zo brengen de mensen het materiaal ook tijdig terug. In noodgevallen kan het Rode Kruis gratis hulpmiddelen uitlenen of aan verminderde prijzen.