Gang van zaken

Dien tijdig uw aanvraag in via de pagina "Hulp op evenementen" van Rode Kruis Vlaanderen waar je een "Aanvraagformulier eerstehulppost" aanklikt (rechts bij Gerelateerde info) en liefst download.

Dit Word-document vult u in, en stuur het als bijlage per e-mail aan onze verantwoordelijke voor de Hulpdienst

die dan het nodige doet voor het verdere verloop van uw aanvraag.

Zo gaat het verder
Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement.

Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen.

Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal
Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af.
Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld.
Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.