Brugfiguren

Sommige kinderen uit kansarme of allochtone gezinnen doen het minder goed op school omdat de schoolcultuur erg verschilt van de thuiscultuur. Ook kinderen met een handicap of kinderen van gescheiden ouders kunnen het om allerlei redenen soms moeilijk hebben op school.

De vrijwilliger van onze afdeling helpt deze kinderen een brug te bouwen tussen de school en thuis, ze begeleidt hen bij hun schoolwerk en geeft hen persoonlijke aandacht. Daarbij werkt ze samen met de leerkrachten en andere professionele krachten in een basisschool.

Ken je een kind dat in aanmerking komt voor deze begeleiding? Neem contact op met
Nicole Smet– tel. 09 372 56 22 – e-mail Niek .

Wil je zelf ook Brugfiguur worden? Welkom! Neem contact op via Brugfiguren centraal voor meer informatie.