Spring Eens Binnen - sociale dienstverlening

Aandacht voor senioren

“Ik heb één zoon, maar die heeft veel werk en weinig tijd. Hij komt me niet zoveel bezoeken. Hij belt wel, maar da’s toch niet hetzelfde. Ik zit hier dus vaak alleen. Gelukkig komt er elke week iemand van het Rode Kruis die een paar uur bij mij blijft. We gaan samen iets drinken, leggen een kaartje en lachen veel. Dat maakt mij de rest van de week goedgezind.” Rachel, 86 jaar.
Steeds meer oudere mensen voelen zich eenzaam. Ze zijn minder mobiel en raken daardoor soms sociaal geïsoleerd. Ze hebben nood aan menselijk contact. Onze vrijwilligers staan klaar om kwetsbare en eenzame ouderen te helpen, zowel thuis als in een zorginstelling.

Ouderen bezoeken
Met ons project ‘Spring eens binnen’ helpen we oudere mensen thuis. Onze vrijwilligers doen geen huishoudelijke taken, maar focussen op het samenzijn. Samen de krant lezen, een babbeltje bij de koffie, hulp bij de boodschappen, samen naar de markt, enzovoort. Via emotionele en relationele ondersteuning helpen we ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Via ons project ‘Thuis in mijn tehuis’ bieden we ondersteuning in zorginstellingen. Het personeel de handen vol met medische en praktische hulp. Tijd voor een goed gesprek met elke bewoner is er vaak niet. Onze vrijwilligers gaan er op bezoek en maken tijd voor persoonlijke aandacht en samenzijn.

Duidelijk takenpakket
Het takenpakket van onze vrijwilligers is zowel thuis als in een tehuis duidelijk afgebakend. De klemtoon ligt steeds op het samenzijn met de ouderen. Onze vrijwilligers zijn er om de eenzaamheid te doorbreken. Daarvoor ontwikkelden we evidence-based richtlijnen. We werken altijd samen met een externe organisatie. Bijvoorbeeld OCMW, rusthuis, ziekenhuis, enzovoort.

Kunnen we je helpen?
Krijg je zelf graag een bezoekje van een van onze vrijwilligers? Of wil je organisatie een gratis beroep doen op ons project ‘Spring eens binnen’ of ‘Thuis in mijn tehuis’?