OMZENDBRIEF Verlaten gebruik halskragen binnen Hulpdienst RK

Rode Kruis-Vlaanderen wil eerstehulpverlening aanleren op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Ons Centrum voor Evidence Based Practice (CEBAP) is hierbij nauw betrokken. Zo schreef CEBAP mee aan het hoofdstuk Eerste Hulp binnen de ERC-reanimatierichtlijnen. Daarin wordt het gebruik van de harde halskraag door de eerstehulpverlener afgeraden.

Daarom besliste de Medische Commissie van Rode Kruis-Vlaanderen geruime tijd geleden al om het gebruik van de halskraag door de Rode Kruishulpverlener te verlaten, en deze handeling ook niet langer aan te leren aan hulpverleners. In plaats daarvan focust de opleiding voortaan op alternatieve handelingen als manuele in-line stabilisatie en het gebruik van een vacuümmatras.

Hiermee zijn we een voorloper in België. Toch werden deze richtlijnen eerder al in verschillende andere landen geïmplementeerd. Vanuit de Medische Commissie van Rode Kruis-Vlaanderen meldden we deze wijziging met de nodige argumentatie aan het kabinet Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Verder volgen we dit op via de Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.