Veel gestelde vragen ivm bloedgiften.

kies je vraag

Bij hemochromatose.

Door de wet van 9 mei 2018 mag een hemochromatosepatiënt in de onderhoudsfase onder bepaalde voorwaarden (http://www.rodekruis.be/hemochromatose) voortaan tot 6 keer per jaar bloed doneren. Op de voorvermelde link op onze website vindt u alle verdere informatie hierover.

Het aangeleverde attest van de behandelende arts geldt 1 jaar. Dus jaarlijks wordt zo de medische situatie van deze donoren herzien.

Vriendelijke groeten,

Dr. M. Malbrain | Donorarts | Dienst van het Bloed | Afname

 

Bij hemochromatose.

Personen die lijden aan een erfelijke vorm van hemochromatose maar verder gezond zijn kunnen bloed doneren (geen plasma of bloedplaatjes), mits een jaarlijkse attestering door hun behandelende arts die bevestigt dat:

  • ze zich in de onderhoudsfase van de behandeling bevinden en hun ferritinegehalte (de ijzerreserve) binnen de referentiewaarden valt;
  • ze hoogstens één aderlating nodig hebben om de twee maanden;
  • ze geen orgaanschade vertonen door hemochromatose. 

 

Heb je hemochromatose, voldoe je aan bovenstaande criteria en wil je bloed doneren?

  • Doe dan eerst de donorzelftest.
  • Download hier de begeleidende brief en het medisch attest voor je behandelende arts.
  • Laat het attest door je behandelende arts invullen en ondertekenen.
  • Breng het attest samen met de resultaten van een recent (minder dan een maand oud) laboratoriumonderzoek voor ferritine (je ijzerreserve) mee bij je donatie en geef het aan de collectearts.

 

Goed om weten:

  • Na je eerste bloeddonatie moet je het attest jaarlijks laten hernieuwen.
  • Als hemochromatosepatiënt mag je maximaal 6 keer per jaar bloed geven, met minstens 2 maanden tijd tussen elke donatie.

UPDATE !!! - Donatie na 71 jaar is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Donatie na je 71ste vanaf 05/02/2019

Omzendbrief: Wetswijzigingen i.v.m. de leeftijdsgrens en verplichte eerste donatie.

Vrijdag 25 januari 2019 werd de wetswijziging gepubliceerd omtrent de afschaffing van de maximumleeftijd voor donoren en afschaffing van een bloeddonatie als verplichte 1ste donatie.

Dit betekent dat de wetswijziging op dinsdag 5 februari 2019 (10 dagen na publicatie) in voege gaat.

Afschaffing maximum leeftijdsgrens.

De huidige maximumleeftijd van 71 jaar om bloed te geven is historisch gegroeid in ons land maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Daarom diende minister Maggie DeBlock een wetsontwerp in om hier verandering in te brengen. Hiermee volgt België het voorbeeld van onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada waar de leeftijdsgrens al langer opgeheven werd.

Wat verandert er?

Al wie zijn 71ste verjaardag bereikt heeft kan blijven doneren op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is én mits goedkeuring van de collectearts.
Zoals voorheen kan je donor worden tot je 66e verjaardag en mag vanaf die leeftijd je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn om te kunnen blijven doneren, steeds mits goedkeuring van de collectearts.

Vanaf wanneer? Dinsdag 5 februari 2019

Geldt dat zowel voor bloed, plasma als plaatjes? Dit geldt inderdaad voor alle bloedproducten.

 

Afschaffing volbloeddonatie als verplichte eerste donatie.

De vroegere wetgeving bepaalde dat bij een 1e donatie een bloedgroepbepaling moest gebeuren. Op plasma kunnen we geen bloedgroepbepaling uitvoeren door de afwezigheid van rode bloedcellen in dit product. De vroegere wetgeving zorgde er dus onrechtstreeks voor dat een eerste donatie altijd een volbloeddonatie moest zijn.

Wat verandert er?

Voor plasma dat bestemd is voor de bereiding van geneesmiddelen is de bloedgroep niet cruciaal voor de veiligheid. Daarom is het niet meer noodzakelijk om eerst een bloedgroepbepaling uit te voeren. De bloedgroep wordt bij een eerste plasmagift en alle volgende donaties wel bepaald op een staal van de donor en moet telkens overeenkomen, alvorens bloedproducten vrij mogen worden gegeven voor transfusie.

Waarom laten we een bloedplaatjesdonatie niet toe als eerste donatie?

Het doneren van bloedplaatjes is een complexere procedure waarvoor niet alle donoren in aanmerking komen. De bloedgroep en het aantal bloedplaatjes zijn hierbij van belang en die kennen we niet bij nieuwe donoren. Bij wie al bloed en vooral al plasma gegeven heeft, is de kans groter dat ook het doneren van bloedplaatjes zonder problemen verloopt.

Wie mag geven aan wie?

Mag ik bloed geven?

Doe de Donortest

.

Griep! Wanneer mag je terug bloed geven?

Heel wat mensen lagen de laatste weken ziek in bed. Het valt niet te ontkennen: de griep is in het land.

Als je ziek bent, ga je natuurlijk geen bloed geven. Maar hoe lang moet je precies wachten om te doneren als je genezen bent? 

2 weken symptoomvrij.
Vanaf de dag dat je geen symptomen meer vertoont, moet je minstens 2 weken wachten met doneren. Ook na contact met een persoon met griep, moet je 2 weken wachten om opnieuw te geven. Dus niet alleen nadat je zelf griep hebt gehad.

Waarom dat zo is? Langs de ene kant willen we natuurlijk dat je zelf op krachten komt. Langs de andere kant is het uiteraard niet de bedoeling om mensen die jouw bloed krijgen ziek te maken.

Ons advies: ziek eerst goed uit en kom op krachten. Als je minstens 2 weken symptoomvrij bent, ben je zeker en vast welkom!

Wanneer mag je wel/niet doneren?

1. Leeftijd

Je moet minstens 18 jaar oud en jonger dan 66 jaar zijn om donor te worden. Als je al eerder bloed, plasma of plaatjes hebt gegeven, kun je blijven doneren tot je 71ste verjaardag. Maar vanaf je 66 jaar, mag je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn.

Afschaffing maximum leeftijdsgrens.

De huidige maximumleeftijd van 71 jaar om bloed te geven is historisch gegroeid in ons land maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Daarom diende minister Maggie DeBlock een wetsontwerp in om hier verandering in te brengen. Hiermee volgt België het voorbeeld van onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada waar de leeftijdsgrens al langer opgeheven werd. Zie: Ook na 71 jaar !!!

2. Lichaamsgewicht, lengte en geslacht
Afhankelijk van jouw gewicht, lengte en geslacht kom je in aanmerking om te donoren. Je kan online berekenen of je bloed mag geven. 

BEREKEN ONLINE

Gaf je eerder bloed, maar kom je niet meer in aanmerking? Dan kom je eventueel nog wel in aanmerking om plasma of bloedplaatjes te geven.

Wil je meer weten, dan verwijs ik je graag door naar:

Wanneer mag je wel/niet doneren?

Welke zijn de landen waarvoor een tijdelijk uitstel van bloeddonatie van toepassing is?

Twijfel je of heb je nog bijkomende vragen, informeer je dan via onze donorarts via:

015/445 744 of 09/244 56 65 (kantooruren) of bloed@rodekruis.be