Hulp op jouw evenement (preventieve acties)

Op verzoek van een organisator of van de overheid zet de Rode Kruis-Hulpdienst hulpverleners en middelen in op plaatsen waar een verhoogd risico op ongevallen bestaat. Die kunnen het rechtstreekse gevolg zijn van het evenement of er los van staan. De Rode Kruis-Hulpdienst is degelijk voorbereid als er plots iets gebeurt...

De hulpverlening aan deelnemers of toeschouwers kan zowel op het terrein als in een hulppost gebeuren. Indien nodig volgt er vervoer naar het ziekenhuis. Naargelang de omvang van het evenement kan de inzet verschillend zijn.

Nadat de Rode Kruis-Hulpdienst een vraag tot medewerking heeft ontvangen, hangt de beslissing om al dan niet in te gaan op de vraag af van de risico's op het evenement en de middelen van het Rode Kruis. Daarom zal het Rode Kruis eerst een risicoanalyse uitvoeren om na te gaan welke gevaren verbonden zijn aan het evenement.

Preventieve hulpacties zijn echter niet gratis. De Rode Kruisvrijwilligers van Knokke-Heist zetten zich volledig gratis en belangeloos in, maar de kosten voor het ingezette materiaal worden aangerekend aan de organisator van het evenement. Voor de berekening van de kostprijs wordt een systeem van vaste inzetkosten gebruikt voor bijvoorbeeld voertuigen, tenten, medische- of materiaalkoffer, ...

Deze tarieven zijn in gans Vlaanderen gelijk.

Vraag een hulppost aan