Ons team

250

hulpmiddelen uitgeleend in 2017

30

volgden een opleiding EHBO/Helper in '17

4494

uren ingevuld door vrijwilligers in 2018