Hulp op jouw evenement (preventieve acties)

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een groot evenement, concert, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve hulpactie. Onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Een hulpactie aanvragen?

We leggen je graag stap voor stap uit hoe onze samenwerking verloopt en hoe je een hulpactie kan aanvragen.  

Wacht niet met een aanvraag tot enkele weken voor het evenement.  Hoe vroeger de aanvraag binnen is, des te beter kan het Rode Kruis proberen hierop positief te reageren.  Het beste is om je aanvraag 10 weken voor het evenement aan het Rode Kruis te bezorgen.

Je kan het aanvraagdocument afprinten en opsturen naar onze afdeling.  Ons adres is Rode Kruis-Izegem, Ommegangstraat 87 te 8870 Izegem of mailen naar hulpdienst@izegem.rodekruis.be.  Dit is het document dat u hiervoor kunt afprinten en invullen.

Nadat je als organisator het aanvraagformulier hebt ingediend of opgestuurd, mag je binnen de 3 weken een ontvangstmelding verwachten.

Indien direct blijkt dat (bijv. omwille van de omvang van het evenement) onze plaatselijke afdeling niet in staat is de gevraagde medewerking te verlenen, dan stuurt deze de aanvraag ter afhandeling door aan de provinciale zetel. Uiterlijk 6 weken voor de datum van het evenement zal je als organisator worden geïnformeerd of het Rode Kruis al dan niet kan instaan voor de preventieve hulpactie.  Indien op de aanvraag kan worden ingegaan dan ontvang je een samenwerkingsvoorstel.  Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, een voorlopige kostenraming, de eventuele bijkomende voorwaarden in hoofde van de organisator en de algemene contractvoorwaarden.

Indien je als organisator met dit samenwerkingsvoorstel kan instemmen dan stuur je het ondertekende exemplaar voor akkoord terug.

Het Rode Kruis zal je vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen waardoor de overeenkomst tot medewerking van het Rode Kruis definitief tot stand gekomen is.  Indien je nog meer en uitgebreide informatie wenst, kan je steeds terecht bij ons.

124

Personen leren reanimeren

1016

Zakjes bloed ingezameld

44

Rode Kruis-vrijwilligers