Brugvrijwilligers

Vorige trimester had ik maar 3 op 10 voor mijn wiskundetoets. En ik had er echt voor geleerd! Met mijn Brugvrijwilliger Jan heb ik toen afgesproken om samen hard te werken, elke week een uurtje na school. In het begin was ‘t moeilijk, maar ik heb veel achterstand ingehaald. Jan bleef altijd geduldig. Vorige week had ik weer een toets en ik haalde 7 op 10! Ik ben zeker dat mijn volgende toets nog beter zal zijn! Krisha, 12 jaar.

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Scholen doen grote inspanningen om deze kinderen betere toekomstkansen te geven. Toch zijn er nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij ons schoolsysteem. De kloof tussen het thuis- en schoolmilieu is een van de belangrijkste oorzaken. Sommige kinderen starten met een achterstand die tijdens hun schooljaren vaak nog toeneemt.

De kloof helpen verkleinen

Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen.

Op vraag van een school

Onze Brugvrijwilligers komen altijd langs op vraag van een school. Niet alleen basisscholen, maar ook kleuterscholen kunnen gratis op ons rekenen. Een vrijwilliger biedt ondersteuning aan een maatschappelijk kwetsbaar kind of aan een groepje kinderen. Onze vrijwilligers leiden we speciaal op voor deze taak.
Wil je school gratis een beroep doen op ons Brugfigurenproject? Contacteer ons en we kijken hoe we je kunnen helpen. 

Contacteer ons