Vrijgevige gemeente Heers

24/01/16

"Met diverse kleine acties georganiseerd door het gemeentebestuur en -personeel mochten wij
maar liefst 381 euro overhandigen aan het Rode Kruis van Heers."