Aandacht voor senioren

Grote steun zit in kleine dingen

Soms worden mensen van de ene op de andere dag ziek en geraken opeens thuis geïsoleerd van het drukke, sociale leven dat ze vroeger kenden. Ook ouderen die in een rusthuis verblijven, hebben weleens nood aan ander gezelschap. Zij krijgen medische en praktische hulp, maar kunnen niet zomaar ergens terecht om de eenzaamheid te verdrijven.

In onze afdeling is er een enthousiaste ploeg vrijwilligers die zich om deze mensen bekommert. Hun activiteiten situeren zich vooral in en rond de Woonzorgcentra De Ceder aan de Leie en De Vlinder. De vrijwilligers van de sociale hulpverlening zijn dus mensen die enkele uren per maand van hun vrije tijd willen besteden aan zieken, hoogbejaarden en gehandicapten en die in hoofdzaak op weekdagen beschikbaar zijn.

Vrijwilligers die zich bezighouden met sociale activiteiten, krijgen bij het Rode Kruis een opleiding. Tijdens de opleiding komen diverse thema's aan bod: bejaarden- en gehandicaptenzorg, deontologie, rolstoeltechnieken... De aandacht gaat ook naar de omgang met de hulpvrager. Belangrijk is dat de vrijwilligers een goed beeld hebben van de sociale sector en van hun plaats daarin.

Wil je graag meer documentatie ontvangen? Stuur ons een berichtje met je naam en adres.

Spring eens binnen

In nauwe samenwerking met het OCMW Harelbeke startten wij het project “Spring eens binnen” op. We zoeken vrijwilligers die in dit project willen meewerken.

Welke taken kan je opnemen in het project spring eens binnen ?

Op huisbezoek gaan

Tijdens je huisbezoek praat je met de mensen, luister je naar hun verhalen en noden, zoek je samen oplossingen voor problemen en sta je de familie en de mensen van mantelzorg bij. Bij dit huisbezoek staat sociaal contact altijd centraal.

Activiteiten buitenhuis

Een andere manier om mensen te helpen, is hen begeleiden bij allerlei activiteiten buitenshuis. Je kunt een tentoonstelling bezoeken, een terrasje doen, naar de film gaan…

Samenbrengen van mensen

Een derde soort activiteiten die binnen het project ‘Spring eens binnen’ past, is het samenbrengen van mensen op een neutrale plaats. Dit is een voordelige situatie voor iedereen: de mensen komen hun huis uit, ontmoeten anderen (vaak lotgenoten) en voor de vrijwilligers is de organisatie van deze activiteit goed te plannen in samenwerking met collega-vrijwilligers en met de buurtwerker van het OCMW.

Wat behoort niet tot je takenpakket?

Wat niet tot het takenpakket van de vrijwilliger behoort, zijn taken die door andere professionele organisaties worden ingevuld. Een Rode Kruisvrijwilliger mag dus niet ingeschakeld worden voor de volgende taken:
oppasdienst, klusjesdienst, huishoudelijke taken, mobiliteitscentrale, thuisverpleging of verzorgende taken

Je krijgt voor de taken die je aanvaardt binnen het Spring eens binnen project een gepaste opleiding.

Heb je interesse om mee te werken, vragen of problemen ? Neem dan contact met Luc Bekaert, Wijdegracht 15 8530 Harelbeke (tel. 056 71 84 92) of email: socialehulpverlening@harelbeke.rodekruis.be

142

geregistreerde vrijwilligers

669

personen opgeleid via Hartveilig