Plasma geven, minder gekend, even belangrijk!

Iedereen kent intussen de slogan "Bloed geven, doet leven", maar er is niet alleen bloed noodzakelijk voor het redden van mensenlevens. Er is eveneens steeds nood aan plasma. Omdat dit vaak vergeten wordt en de inzameling ervan enkel in een donorcentrum kan plaatsvinden, wensen wij bij Rode Kruis Hamont-Achel, u als sympathisant aan te spreken om eveneens plasma te doneren. Als afdeling wensen wij dan ook hierop de aandacht te vestigen door enkele vaste momenten te voorzien waarop geïnteresseerden, indien ingeschreven, vanuit de afdeling in groep kunnen vertrekken voor het doneren van plasma. Indien u interesse heeft of graag meer informatie wenst hieromtrent kan u steeds contact opnemen met onderstaande:

Viviane van Erum, verantwoordelijk bloed
bloed@hamont-achel.rodekruis.be
of persoonlijk tijdens de maandelijkse bloedafnames te Hamont en te Achel.

Wij hopen op een grote interesse.