Eerstehulp bij Carnaval

29/03/19

Et es weral zuveir, de wuiten begint al te fluiten. Drei doagen moemeren en fiësten. Me Carnaval wurt veel van ou lichoam gevrougt. Een goeë veurbereidink es et halve weirk. Me dees tips veurkomde zieëre knien, en een blaad uug. Zu zurgde veur een gesloagd en veìlig carnaval.

  Past op veur vliegende ceremellen

Een root vol kleurrijke proalwoagens. Echte kunstweirken op wielen. De stoet es een fiëst om noar te kijken. Moar let me al da kijken wel een beteken op ou uugen. De proalwoagens, en zeker die van de prinses en de prinsengilde, stroeën geiren me snoep in 't rond. Der kan dus ne kei herte caramelle of lekstok in ou uug belannen. Edde nog ne shuunen fiëstbril? Zet em op en 't zurgt veur fiëstelkijke beschermink!


As ge toch iet in ou uug eet

  

  Confortoabele outfit

Achter een stevig ontbijt hijsde ouzelf in een schuun moemerpak. Pakske oan en goan. Zurg wel da ou pak wa confortoabel zit. Nen boa of ne sjal da te neig rond oanen nek zit, of een klak da nie hielemoal goed zit, een borratpak da wa strak zit, t kan zoumoar ounen dag verbrodden. Komt er uit oane moat allieën nog mor een piepend geluid? Verlost em ten snel uit zijn kostuum.


As em toch bakanst versmacht es

 

  Danst me moate

Puutjes van de vloer en dansen in de polonaise in 't café of op 't tewiëbruggepleìn. Da gefiëst vergt wel wa van ou knien en uuk oane rug zie zen peiren as ge lang stoat. Wilde drei doagen deurkommen? Probeert alffanntijd wa te zitten en pakt een bitje rust.


As ge toch in een kramp geschotn zijt

  

 Wurd nie ziek

Een stampvolle stammenee, veel volk op t twiëbruggenpeìn 't Huiske van de frituur dealde me onderd andern. De kans es gruut da áls er ienen een viruske meedroagt en da biestjen iel makkelijk op een ander oversloat. Natuurlijk wilde da nie emmen. Moar wa kunder doaroan nou doen?

Veurkom oanroakingen van ou ugen, neus of mond. Via dees wegen kan een virus em vurt versprein. Wast ou annen achter 't oesten of niezn, of ontsmet ze me een andgel. Zurgt er uuk veur da ge achter wa pintjes vodoende woater drinkt en ast lukt wa groensel en fruit binnenpakt. Da es goe veur oune weerstand.

As ge toch me 't schijt zit

 

  Loat ou hakskes thuis.

Natuurlijk es da prachtig, die zwerte pumps onder ou catwoman-pakske. Moar wit ge zeker da ge da ne gielen dag volaat? Overal blikskes of van de plestieke bekers op de planché. Ne verstukte knoesel licht op de loer. Droagt dus ou akken as ge zeker wit da ge hier goe op kunt lupen, of pakt een poar reserveleizen mee. Mer gallochen zou nou toch nie doen.

As ge toch ou voeten omgeklikt eet

   

 Alkool

Pesde nou: "Leutigen tekst, moar woarom stoan al die zinnen der twee kier?". Ten edde woarschijnlijk een betteke teveel alkool op.
Natuurlijk es er me carnaval altijd wel wa alkool. Der es ne leutige sfeer, ge zijt me een compagnie op toer en in de vele cafés stoat den tap bakanst giel den tijd oepen. Ten est moelijk om oan de verleiding te weerstoan van 't bier. Mer as ge geiren drei doagen wilt derugoan en ge liever nevest ou lief ligt 's meins in plek van nefest ne koater ten zoude toch ies een woaterke drinken als ge der een poar gescheld eet.

As ge toch wa teveel alkool op eet

  

 

Me dees tips komde de drei doagen carnaval goet deur. Zitte toch me een probleem?
Binst de stoet zen ons hulpverleaners der uuk. Spreek ze gerust oan. Ziede ze nie direct? Ten kunde uuk ne polies oanspreken of den 112 bellen. Die roepen ons ten wel op en kommen wen af.
Achter de stoet, of op mondag of zoatterdag een probleem? Belt ten noar den 112 en ten komt er ne ziekewoagen ou elepen.

 

Ne plezante carnaval gewenst!
Alaaf, Alaaf, Alaaf

 

 

 

Tees emmen we natuurlijk nie allemoal zelf verzonnen. Veel tips emmen we van dollanders gekregen. (We emen ze wel wa vertoalt uit et AN.) Die zijn uuk zu neig me carnaval bezig as me wijder. Dus die emmen uuk we al wa arvoaring op tees vlak.