Opleidingen organiseren

Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via onze opleidingen leren we je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt.

Dé referentie in eerste hulp

Mensen zelfredzaam maken is onze missie. Onze lesgevers zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend didactisch lesmateriaal. We maken de oefeningen zo realistisch mogelijk en praktijkbeleving staat centraal. Al onze eerstehulprichtlijnen en -publicaties zijn wetenschappelijk onderbouwd. We volgen actief de internationale richtlijnen en vullen ze aan met onze jarenlange expertise, ervaring en onderzoek. Deze ‘evidence-based’ aanpak garandeert dat we altijd de beste adviezen geven.

Lessen in Halle ...

Elk jaar organiseren we in Halle een opleiding eerste hulp en helper. 
Deze start steeds de eerste maandag van september. De cursus gaat steeds door op maandagavond van 20u tot 22u, in de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
Na elk deel is er een examen, je bent niet verplicht om beide delen te volgen. Je mag perfect stoppen na het volgen van de eerste hulp. De lessen zijn gratis, er wordt wel aangeraden om het handboek Help! aan te kopen. 
Het maximium aantal deelnemers voor de cursus is 16 personen. 
Voor informatie of inschrijvingen kan u  steeds contact opnemen via vorming@halle.rodekruis.be of via deze link.
 
Wat houdt de cursus Eerste Hulp in?
In dit deel van de cursus worden de basistechnieken aangeleerd:

  • Hoe benader ik een slachtoffer? 
  • Hoe moet ik gespecialiseerde hulp verwittigen? 
  • Hoe moet ik de toestand van een slachtoffer beoordelen en welke verdere hulp kan ik bieden? 
  • Verder wordt je ook aangeleerd hoe je een wonde moet verzorgen, bloedingen moet stelpen, iemand met een flauwte moet helpen,… 

Tijdens de opleiding wordt zeer veel aandacht besteed aan reanimeren en defibrilleren. 

Reanimeren is een levensreddende handeling,. bij defibrilleren leer je werken met een AED toestel (Automatische Externe Defibrillator). Dit is zeer belangrijk aangezien deze toestellen steeds meer in het straatbeeld verschijnen. 

In het deel Helper wordt er dieper ingegaan op bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, epilepsie, koortsstuipen, ademhalingsmoeilijkheden, … 
Ook worden er andere technieken aangeleerd zoals het stabiliseren van een vreemd voorwerp in een wonde, het helpen van slachtoffers die een electriciteitsongeval gehad hebben, ...
 
In beide cursussen werken we samen met simulanten
Deze mensen zorgen ervoor dat er kan geoefend worden in een zo realistische mogelijke situatie. 
Dit wil zeggen dat de opleiding zeer praktisch gericht is, en iedere cursist voldoende de kans krijgt om te oefenen. 
 
Naast cursussen eerst hulp en helper, geven wij ook nog thema- en intitaties. Meestal worden deze cursussen gegeven op vraag van organisaties. Deze organisaties kunnen lokale verenigingen, bedrijven zijn. In overleg met de organisator wordt dan datum, uur en lokatie van de opleiding afgesproken. Ook hier is het aantal deelnemers beperkt op 16 deelnemers.

Een themales of initiatie duurt steeds 3 uur.
Wij bieden volgende initiaties aan: 

  • Eerste hulp bij verkeersongevallen 
  • Eerste hulp bij sportongevallen
  • Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen
  • Eerste hulp bij alcohol- en drugsincidenten
  • Eerste hulp voor leerkrachten
  • Preventie en eerste hulp bij CO-vergiftiging.

Hartveilig

Naast dit alles werken we ook mee aan het project "Hartveilig".
Met dit project proberen we een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan te leren hoe te reanimeren en te werken met een AED toestel. 
 
Waarom leren reanimeren en defibrilleren? 

Wist je dat er bijna dagelijks 30 personen een hartstilstand krijgen, en dat daarvan slecht 7% overleeft? Nochtans, als je binnen de 3 à 4 minuten begint met de reanimatie, overleeft bijna 70% ...
Geen enkele reden voor twijfel dus, leer reanimeren en defibrilleren!
 
Voor wie zijn deze opleidingen reanimatie en defibrillatie? 
Stad of gemeente: beschikt over minstens één AED-toestel, wilt sensibiliseren en minstens 10% van de personeelsleden opleiden.  
Bedrijf: beschikt over minstens één AED-toestel, wilt sensibiliseren en minstens 10% van de personeelsleden opleiden.  
School: beschikt over een eigen AED-toestel of beroep kan doen op een AED-toestel in de buurt, willen sensibiliseren en minstens 10% van de personeelsleden opleiden.  
Sportclub: beschikt over een eigen AED-toestel of beroep kan doen op een AED-toestel in de buurt, wilt sensibliseren en minstens 10% van de medewerkers opleiden.  
Organisatie: beschikt over een eigen AED-toestel of beroep kan doen op een AED-toestel in de buurt, wilt sensibiliseren en minstens 10% van de medewerkers opleiden.  
 
Bij het geven van opleidingen "reanimeren en defibrilleren" spreken we met de organisator het uur, de plaats en het tijdstip van de opleidig af. 
Ook hier is het aantal deelnemers beperkt op 16 deelnemers.
 
Organisaties of bedrijven waarvan meer dan 10% van hun leden of personeel is opgeleid om te reanimeren en te werken met een AED toestel, kunnen het label Hartveilig aanvragen. Dan gaan zij een samenwerkingsovereenkomst aan met het Rode Kruis, deze overeenkomst is geldig voor 2 jaar. De organisatie of het bedrijf ontvangt dan een uithangbord "Hartveilig".
 
Voor informatie hieromtrent kan je terecht op vorming@halle.rodekruis.be of www.hartveilig.rodekruis.be 
 

Ik wil een opleiding volgen