Hulpdienst

Hulp verlenen bij rampen is voor ons een basisopdracht. We hebben veel ervaring op dat vlak. Geen toeval dus dat de overheid ons officieel heeft aangeduid als zijn enige en preferentiële partner hiervoor. Wij maken deel uit van de algemene nood- en interventieplanning van de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening. Bij een ramp nemen we drie belangrijke taken op ons: medische hulpverlening, vervoer van gewonden en psychosociale ondersteuning.

Wil je vrijwilliger bij de hulpdienst worden?