Huldiging cursisten EHBO, bloedgevers en helden van de hulpdienst

15/05/18

Op 15 mei 2018 huldigde de afdeling Grimbergen van het Rode Kruis de cursisten EHBO, bloedgevers en helden van de hulpdienst.

Veertien cursisten behaalden een brevet van Helper. Een ongelukje is snel gebeurd. Dank zij hun verworven kennis weten zij nu perfect hoe te reageren bij een ongevalssituatie. Gepaste eerste hulp kan het verschil maken tussen snel en goed genezen of lang blijven sukkelen. Ja, soms zelfs tussen leven en dood. Wil jij ook onze poppen nieuw leven inblazen? Simulanten met woord en daad de gepaste eerste hulp verlenen? Jouw kennis verrijken? Aarzel dan niet om ook een cursus EHBO te volgen? Informeer gerust via vorming@grimbergen.rodekruis.be

Ook de bloedgevers werden gehuldigd. Jaarlijks zijn er 12 gelegenheden om in Grimbergen, Humbeek of Strombeek-Bever bloed te geven. Dit gebeurt door een professioneel team van het donorcentrum van het Rode Kruis. Na een gesprek met een dokter volgt een gevoelloos prikje terwijl je even rustig kan uitblazen in een relaxzetel. Onze lokale vrijwilligers zorgen hierna voor een goede opvang en een hapje en een tapje om dat bloedverlies onmiddellijk te compenseren. Ter gelegenheid van hun 25ste, 50ste, 75ste en zelfs 100ste bloedgift werden een aantal bloedgevers in de bloementjes gezet. Zij verdienden een extra prikkel in de vorm van een goede fles druivensap. Wil jij ook bloed geven? Contacteer onze bloedverantwoordelijk gerald.bastin@telenet.be

De afdeling Grimbergen van het Rode Kruis telde 46 preventieve hulpacties in 2017. Hierbij werden meer dan 200 mensen verzorgd. Een team van zeer goed opgeleide vrijwilligers zijn week in week uit bezig met het organiseren en bemannen van al deze hulpdiensten. Zij zijn onze lokale helden en verdienen dan ook om allemaal eens in de spots te staan en gevierd te worden. Zes hulpverleners namen deel aan meer dan 10 hulpposten en zij ontvingen een kleine attentie voor al die tijd en professionele inzet ten dienste van onze lokale evenementen. Zij doen dit allemaal op vrijwillige basis. Gratis en voor niets dus! Wil je beroep doen op onze hulpdienst? Wil je zelf helpen en deel uitmaken van onze ploeg vrijwilligers? Neem gerust contact op met hulpdienst@grimbergen.rodekruis.be


Verwante items

44

preventieve hulpacties gedaan in 2017

23

jaar actief in Grimbergen!