Internationale hulp

Op geregelde tijdstippen mobiliseert Rode Kruis-Gent vrijwilligers voor een actie ten voordele van gebieden in nood. Recent werden er acties opgezet voor de slachtoffers van de Tsunami in Zuid-Oost Azië, de aardbeving in Pakistan, de aardbeving in Nepal.

Samen met andere Oost-Vlaamse afdelingen biedt Rode Kruis-Gent in Nepal ondersteuning aan lokale projecten. Zo wordt er met lokale vrijwilligers gewerkt aan aidspreventie, thuiszorg, ramppreventie en het opstarten van een rodekruiswerking. Daarnaast wordt ook gewerkt aan basiseducatie en sanitatie.

Rode Kruis-Gent maakt ook deel uit van het Gents Overleg Noord-Zuid (GONZ) en de Stedelijke Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. Rode Kruis-Gent werkt hier samen met de Gentse verenigingen actief in de Noord-Zuid problematiek.

Via Rode Kruis-Vlaanderen maakt Rode Kruis-Gent deel uit van de Internationale Federatie van Rode Kruisverenigingen. Deze federatie is vooral in vredestijd actief in rampgebieden. Daarnaast treedt het internationale Rode Kruiscomité op als neutrale entiteit bij oorlogen.

Tenslotte staat het Rode Kruis ook in voor de verspreiding en toepassing van het internationaal humanitair recht wereldwijd.

Meer weten? Contacteer ons via

internationaal@rodekruisgent.be

 

Rode Kruis is wereldwijd actief en biedt hulp in landen die het nodig hebben. Elk land is anders. Daarom werkt Rode Kruis-Vlaanderen altijd samen met de plaatselijke Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging. Zij kennen de taal, gewoontes en gevoeligheden van de plaatselijke gemeenschap. Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt hun projecten met onze wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

Veilig water en sanitair

Rode Kruis-Vlaanderen helpt bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Naast herstel en de installatie, gaat Rode Kruis deur tot deur om mensen te informeren over het belang van veilig water, sanitair en hygiëne. Zo helpen we heel wat ziektes voorkomen, ook op lange termijn.

Eerste hulp is belangrijk

In België staat bij een noodgeval al na enkele minuten een ambulance voor de deur. In landen waar er niet meteen een dokter in de buurt is, is er zowel op het plat\u001fteland als in de steden nood aan mensen met kennis van eerste hulp. Daarom helpt Rode Kruis-Vlaanderen de lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen beter op te leiden in eerste hulp. Met aangepaste technieken en richtlijnen per land.

 

Noodhulp

Een dodelijke aardbeving, een verwoestende overstroming … Rode Kruis is Rode Kruis meteen ter plaatse om in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook.

Bij een ramp bieden de lokale Rode Kruismedewerkers meteen hulp. Als zij het nodig achten, kunnen ze een beroep doen op ons wereldwijd netwerk: Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor financiële steun, hulpgoederen aankopen en transporteren, of een speciaal interventieteam.

Na een ramp blijft Rode Kruis ter plaatse om te werken mee aan het herstel op lange termijn.

Bekijk waar Rode kruis-vlaanderen actief is

180

Vrijwilligers

10 150

Bloed- en plasmagevers

1000

Cursisten per jaar