Restart a heart: geen 'dag' maar 'maand'

01/11/17

Op maandag 16 oktober vond de vijfde editie plaats van de Europese 'Restart a heart day'. Deze dag wordt georganiseerd door de European Resuscitation Council (ERC) in samenwerking met de Belgische Cardiologische Liga om de aandacht te vestigen op de gevaren bij een plotse hartstilstand. Ook Rode Kruis-Gent neemt zijn verantwoordelijkheid en organiseerde die dag opleidingen rond reanimeren en defibrilleren.

Meer dan één dag

Samen met Stad Gent gaat het Rode Kruis nog een stapje verder: niet alleen op 16 oktober, maar een maand lang worden reanimatiesessies gegeven aan de bevolking. Bedoeling is zoveel mogelijk Gentenaars bewust te maken van de levensreddende handelingen die de lage overlevingskansen van een hartstilstand buiten het ziekenhuis kunnen verhogen. 

Iedereen zou bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren: vaststellen van een probleem, oproepen van 112, reanimatie uitvoeren en een automatische externe defibrillator aanleggen. Op die manier zouden we in België gemakkelijk elk jaar tot 3 000 levens meer kunnen redden (want alleen al in België krijgen naar schatting 10 000 personen jaarlijks een plotselinge hartstilstand buiten het ziekenhuis).

Een AED-toestel is levensreddend

Wanneer het hart niet meer correct functioneert, is dat in een gans aantal gevallen het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie. Hierdoor trekt het hart niet meer regelmatig samen, waardoor er niet langer bloed doorheen het lichaam wordt gepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest het bewustzijn. Onherstelbaar hersenschade treedt reeds na 3 minuten op. Dankzij een snelle elektrische schok, kan men in veel gevallen deze 'fibrillatie' stoppen - dit is de 'defibrillatie'.

Op dit ogenblik telt België ongeveer een 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED toestellen. De publieke AED-toestellen in het Gentse staan op de website:

AED-toestellen in Gent


Verwante items

180

Vrijwilligers

10 150

Bloed- en plasmagevers

1000

Cursisten per jaar