Hulp op jouw evenement (preventieve acties)

Hulppost opzetten

Je hebt ons beslist al eens gezien op een sportwedstrijd, een muziekfestival, paardenrace, ... Op verzoek van een organisator kunnen de hulpdienstvrijwilligers van onze afdeling aanwezig zijn op evenementen, waar het risico bestaat dat mensen (medische) verzorging nodig hebben. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Onze medewerkers staan op zulke evenementen altijd paraat om iemand te helpen die zich onwel voelt, pijnlijke blaren heeft, gevallen is of zwaardere letsels heeft opgelopen.

Hoe aanvragen?

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd, ... waar een grote toeloop van mensen wordt verwacht? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op onze afdeling.

Vraag minstens zes weken voordat het evenement plaatsvindt, een eerstehulppost aan. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden. Een kleine moeite dus om tijdig je aanvraag in te dienen.

Het aanvraagformulier vind je hier. Op basis hiervan krijgen we een goed zicht op de aard van het evenement.

Hoe het verder gaat
Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement. Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen.

Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal

Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of ander logistiek materiaal aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.

4

bloedcollectes/jaar

5000

verkochte stickers