Een hoopvol, maar moeilijk jaar

Net zoals een jaar geleden moeten we allemaal ons gezond verstand gebruiken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Covid-19 treft ons immers allemaal.

Ook onze vrijwilligers van de hulpdienst zijn al meer dan een jaar niet meer actief, omdat veel evenementen niet meer doorgaan. We zetten enkel in op bloedinzamelingen, gezien dit ook een grote noodzaak is. We zijn uiteraard zeer blij dat de opkomsten op bloedinzamelingen niet lijden onder de moeilijke periode die we allemaal voelen.

Echter, onze werking blijft nog steeds even sterk als ervoor, onze vrijwilligers en materiaal blijft standby bij rampen of bij noodhulp. Zonder enige inkomsten of subidies rekenen we uiteraard alleen nog op de steun en giften die we ontvangen. Onze afdeling heeft ook zware investeringen moeten maken om  onze vrijwilligers te kunnen beschermen in de toekomst, ook wanneer we coronapatiënten vervoerde met onze ziekenwagen moesten we uiteraard investeren in bescherming- en ontsmettingsmateriaal.

De jaarlijkse stickeractie

Als je vraagt waar men het Rode Kruis voornamelijk van kent, dan zal je wel horen dat we stickers verkopen op kruispunten, en dat klopt. De stickeractie is de belangrijkse bron van inkomsten na de preventieve acties die we uitvoeren. Door de maatregelen kunnen we ook niet anders dan dit jaar de gekende manier van stickers te verkopen te annuleren. We willen ook zelf onze vrijwilligers beschermen en kiezen er bewust voor om de stickeractie volledig digitaal te laten verlopen.

Je geeft zoveel meer dan 5 euro

De prijs van een sticker is nog steeds hetzelfde. Met 5 euro steun je onze vrijwilligers, en onze lokale werking. Jij geeft 5 euro om ons te laten helpen. Alle giften worden gebruikt om materiaal aan te kopen, te vernieuwen en onze vrijwilligers kwalitatieve opleidingen te geven. Ook zodra het terug kan geven we opnieuw gratis Eerste Hulp opleidingen aan de bevolking.

Je ziet, we blijven niet stil zitten. achter de schermen staan we nog steeds klaar voor je!

Wil jij helpen? Help ons helpen! Koop de sticker online op http://www.koopdesticker.be