14 daagse stickerverkoop 2018 Rode Kruis Brugge

11/04/18

 

Dit jaar hopen we 8000 stickers te verkopen. Naast de verkoop door onze eigen vrijwilligers, zal ook een aantal leerlingen van de middelbare school Sint-Andreas Sint-Kruis 750 stickers proberen te verkopen voor ons – waarvoor we heel dankbaar zijn. De opbrengst zal gaan naar de algemene werking van onze brede dienstverlening aan de bevolking, de opleiding en bijscholing van vrijwilligers, kwalitatieve cursussen voor de Brugse inwoners, de inrichting van ons nieuw lokaal (Kleine Monnikenwerve 10, 8000 Brugge) en nieuwe werkpakken voor de hulpdienst.

Hieronder kun je lezen wat we vorig jaar hebben kunnen realiseren dankzij onder meer de opbrengst van de stickerverkoop vorig jaar.

 

Hulpdienst

De meest gekende discipline van het Brugse Rode Kruis is de Hulpdienst. Vorig jaar hebben we 116 preventieve hulpacties gedaan. We waren aanwezig op 40 voetbalwedstrijden, tal van sportevenementen, 25 dorpsfeesten en kermissen, 12 concerten,…

In totaal hebben onze vrijwilligers 5218 uren gepresteerd. We hebben 1023 mensen verzorgd en 40 mensen afgevoerd.

 

Sociale hulpverlening ( SHV)

In Brugge hebben we 60 SHV vrijwilligers die zich op verschillende manieren inzetten.

We zijn actief in 8 woon- en zorgcentra. De vrijwilligers gaan mee op uitstap met de bewoners, helpen hen bij creatieve activiteiten en maken tijd voor een wandelingetje in de tuin of voor een individueel gesprek. De vrijwilligers kunnen een welkome ondersteuning zijn voor  het personeel.

We hebben ook 3 chauffeurs die zich inzetten voor het vervoer van bewoners voor een uitstap of een activiteit.

We geven ook RK feesten in WZC waar muziek en een danspasje een aangename namiddag bezorgen aan de bewoners.

We hebben ook 7 zorgbibliotheken in verschillende Woon en Zorgcentrums en in een ziekenhuis in Brugge. Zorgbib is een dienst binnen het Rode Kruis-Vlaanderen die instaat voor een aangepaste bibliotheekwerking voor bewoners en patiënten van alle leeftijden in zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra,…

Het Rode Kruis bezit meer dan 150.000 boeken: klassiekers, romantische boeken, stripverhalen, historische romans, sciencefiction, informatieve boeken, hobbyboeken, fotoboeken, cd’s….

In afspraak met de dienst animatie of ergo en verzorgend personeel trekken vrijwilligers met een boekenkar naar de  bewoners en patiënten hun kamer die rustig hun keuze kunnen maken.  Ook het  personeel van zorgvoorzieningen zoals ergotherapeuten en animatoren kunnen aangepast bibliotheekmateriaal inzetten tijdens activiteiten met bewoners. De vrijwilligers hebben niet alleen aandacht voor het uitlenen van boeken, maar bieden een luisterend oor en maken tijd voor een praatje met de bewoners die  zeker zo belangrijk is.

We zijn ook actief in 6 scholen met Brugfiguren. Brugfiguren zijn er voor kinderen uit kansarme of allochtone gezinnen, maar ook voor kinderen met fysische of psychische problemen of die door omstandigheden een achterstand opgelopen hebben. Zij hebben het vaak moeilijk op school en kunnen wat extra begeleiding goed gebruiken. Als vrijwilliger van het project ‘Brugfiguren’ neem je deze taak op je.

De noden in onze maatschappij worden steeds groter en de SHV van het Rode Kruis zet zich in voor de meest kwetsbare, eenzame en noodhebbende mensen in onze samenleving. 

 

Vorming

In 2016 gaven de 5 lesgevers, bijgestaan door 4 simulanten, van de discipline Vorming 2 volledige cursussen Eerste Hulp en Help, 1 reanimatieles, 1 opfrissingcursus, een 15-tal diverse themalessen en 5 reanimatielessen speciaal voor sportclubs. Ze werkt ook actief mee aan het Hartveilig maken van Brugge. Op die manier hebben we meer dan 600 mensen kunnen ‘Helpen Helpen’.

 

Jeugd Rode Kruis (JRK)

Ook Jeugd Rode Kruis-Brugge doet het goed. Vorig jaar waren er zowat elke maand 1 of 2 activiteiten voor de 3 groepen maar ze hielden ook een sleep-in, gingen op JRK-weekend en op kamp. De leiding, die sinds kort voor een groot stuk bestaat uit jongeren uit de eigen gelederen van het JRK, volgde diverse vormingen en gaf een 15-tal initiatiecursussen Eerste Hulp in scholen en jeugdbewegingen. De jeugdbeweging verwelkomt elke activiteit zowat 30 kinderen en jongeren en telt in totaal ongeveer 50 leden en 12 leiders.

 

En strafst van allemaal: we zijn allemaal vrijwilligers en doen dit alles dus volledig onbetaald. Vrijwilligers zijn immers onbetaalbaar!