Dit is Rode Kruis-Bilzen

30/11/19

“Dit is Rode Kruis-Bilzen”

Rode Kruis-Bilzen werd in 1930 opgericht. Al die jaren staan we met de glimlach klaar waar nodig om
te helpen. En dat doen we op verschillende manieren.

43 prachtige vrijwilligers
Rode Kruis-Bilzen zamelt op regelmatige tijdstippen bloed in, om ervoor te zorgen dat de
bloedvoorraad op peil blijft. Daarnaast staan we klaar op kleine en grote evenementen en geven we
mensen opleidingen eerste hulp, zodat zij op hun beurt mensen in nood kunnen redden. Wist je
trouwens dat we medisch materiaal uitlenen, zoals krukken, rolstoelen of looprekken? Of dat we
activiteiten organiseren voor kinderen via Jeugd Rode Kruis? Bovendien steunen we een project in
samenwerking met jeugdwelzijnswerkers van de stad om kansarme kinderen een gezellige middag of
een leuke uitstap te bezorgen.
Ten slotte doorbreken we met onze Zorgbib eenzaamheid bij ouderen door regelmatig bewoners van
bijv. woonzorgcentra te bezoeken. Dan slaan we een babbeltje, spelen we een spelletje of lezen we
samen uit een boek. Al onze activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd door vrijwilligers.
43, om precies te zijn. Dat zijn 43 prachtige mensen die hun vrije tijd zinvol willen besteden en
volledig gratis hun schouders zetten onder allerlei projecten om anderen te helpen, om anderen
gelukkig te maken.

Hulp blijft plakken
Voor de werking van onze lokale Rode Kruisafdeling zijn we afhankelijk van de opbrengsten van
preventieve hulpacties en van onze stickerverkoop. Iedere sticker die we verkopen helpt onze
werking te garanderen. Ten slotte verspreiden we één keer per jaar brieven waarin we om financiële
steun vragen. Door die opbrengst kunnen we onder andere eerstehulpmaterialen aankopen en
opleidingsmateriaal voorzien. Op dit moment sparen we het geld van onze stickers om een minibus
te kopen, om die materialen ook te kunnen vervoeren. Maar daarnaast moeten we ook zalen huren
voor de eerstehulpopleidingen, materialen voorzien voor onze hulpacties en de juiste werkkledij voor
onze vrijwilligers kunnen aanschaffen.

Rode Kruis-Vlaanderen als helper van de overheid
Wie goed heeft opgelet, merkt op dat opvang voor verzoekers om internationale bescherming
(vroeger: asielzoekers) niet in onze brede waaier van activiteiten zit. De opvang van deze mensen
gebeurt immers steeds in opdracht van de overheid. Fedasil is het federaal agentschap dat hier
verantwoordelijk voor is. Het is één van de kerntaken van Rode Kruis-Vlaanderen, onze
overkoepelende organisatie waar Rode Kruis-Bilzen toe behoort, de overheid te helpen wanneer dat
gevraagd wordt.
Als helper van de overheid runt Rode Kruis-Vlaanderen zo verschillende opvangcentra, naast de
centra die door Fedasil zelf worden uitgebaat. Rode Kruis-Bilzen ondersteunt Rode Kruis-Vlaanderen
waar mogelijk, maar we helpen niet rechtstreeks mee aan de werking van het opvangcentrum dat
binnenkort opgestart wordt. Noch wij noch Rode Kruis-Vlaanderen hebben bovendien
beslissingsrecht in de locatie waar een opvangcentrum wordt opgericht. De mensen die in het
opvangcentrum werken zijn betaalde krachten. Denk aan begeleiders, nachtbegeleiders en
administratieve krachten.

Warm hart voor Bilzen
Rode Kruis-Bilzen bestaat uit Bilzenaars met een warm hart. Maar ook dankzij andere Bilzenaars met
een warm hart kunnen we blijven bestaan. Dankzij de steun van onze stadsgenoten kunnen we
anderen blijven helpen. Op de vele activiteiten in het centrum, op Alden Biesen, een
voetbaltornooi,…. of als ondersteuning van Rode Kruis-Limburg: we staan met plezier voor iedereen
klaar. En gelukkig voelen we dat heel veel Bilzenaars ook met de glimlach voor ons klaarstaan. Is het
niet tijdens de stickerverkoop met 5 euro in de aanslag achter hun stuur, dan is het wel om bloed te
geven tijdens één van onze mobiele bloedinzamelingen. Die wederkerigheid, die menslievendheid…
Dàt is Rode Kruis-Bilzen!


Verwante items

  • 14-11-17 Vacatures

    Voor onze afdeling zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor onderstaande functies: Ondervoorzitter(s) Secretaris Gastheer/Gastvrouw Bloedgeven Ongevalssimulant(en) Zorgbibvrijwilliger(s) Hulpdienstvrijwilligers

    Lees meer...
1008

Bloeddonaties in 2018

57

Preventieve Hulpacties in Bilzen in 2018

42

Vrijwilligers