Waar bloed geven

Verantwoordelijke bloed:

Godelieve Ceulemans

We hebben geen zoekresultaten gevonden.

85

actieve vrijwilligers in onze afdeling

187

bloedgevers op de afgelopen bloedinzameling(en)

2

openbare AED's zijn beschikbaar in Berlaar