150 bloedgiftes

Op 19/12/2016, de laatste bloedinzameling voor 2016 in afdeling Avelgem,
werd Dhr. Balcaen Eddy gehuldigd voor 150 vrijwillige bloedgiften.
Eddy was er al vroeg bij, namelijk vanaf z'n 18 jaar.
Toenertijd nog in Ronse, daar Eddy in Ruien vertoefde.
Na z'n verhuis naar Avelgem kwam Eddy na een beetje zoeken terecht bij Rode Kruis Avelgem 
waar hij z'n bloedgiften met volle goesting bleef verder zetten tot heden ten dage met 150 giften als resultaat !!
Eddy zou graag willen blijven komen doneren zolang hij kan en mag, en wij als Rode Kruis vragen niet liever, 
niet alleen van Eddy, maar van alle donoren en nieuwe mensen die zich ook graag zouden engageren hiervoor.

Eddy werd gehuldigd en voorzien van een getuigschrift en een attentie van zowel de dienst Bloed en Plasma
als van de plaatselijke afdeling Avelgem in persoon van de verantwoordelijke Gino De Cabooter, bijgestaan door z'n vaste team.

Rode Kruis Avelgem wenst zowel Eddy en zeker alle andere donoren hierbij hartelijk te danken voor de gedane giften