Investeer in jezelf, investeer in je omgeving, investeer in het Rode Kruis

15/09/16

Heb je je al eens afgevraagd waar Rode Kruis Vlaanderen pleisters, ontsmettingsmateriaal, brancards, ambulances, zuurstofmaskers en ander hulpmateriaal vandaan ‘tovert’ als je het nodig hebt? Wel, het antwoord is simpel: JIJ zorgt daarvoor.


Of nog beter jij kàn daar mee voor zorgen. Daarom dat het Rode Kruis Aarschot ook effectief om jouw hulp vraagt. Je zal in de loop van de volgende weken een brief in de bus vinden waarin de vrijwilligers van Aarschot specifiek jouw financiële steun vragen voor om onze goede werking in de toekomst te kunnen verder zetten.

Via de brief willen de vrijwilligers ook duidelijk maken wat ze allemaal doen. Vlaanderen telt 247 lokale Rode Kruisafdelingen, goed voor 14.000 vrijwilligers die op heel veel vlakken, dagelijks helpen ‘helpen’. Zo ondersteunen zij kinderen bij hun schoolwerk, bezorgen zij mensen met een beperking een leuke vakantie, helpen zij mensen eerste hulp aanleren, organiseren zij een tof vakantiekamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, rollen zij sociale projecten uit voor ouderen en zieken en zoveel meer. Allemaal activiteiten die bij het grote publiek niet echt gekend zijn. Ook dat willen we veranderen!

Hoe meer mensen het Rode Kruis helpen, hoe meer mensen door datzelfde Rode Kruis geholpen kunnen worden. Zo eenvoudig is het. En je zal zelf maar eens tijdens een plaatselijk voetbaltornooi tegen een paaltje aanlopen, een reanimatiecursus willen volgen of je zorgbehoevende moeder een vakantie gunnen. Eén adres: Rode Kruis.


Rode Kruis Aarschot rekent op jou. Meer info over onze werking op www.rodekruis.be/aarschot