Cursus Eerste Hulp en Helper

De cursus Eerste hulp is een basisopleiding. De cursisten leren hoe ze moeten reageren in een noodsituatie en hoe ze gepast eerste hulp kunnen verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod. Wie slaagt voor het praktijkexamen, krijgt een brevet 'Eerste hulp (basiscursus)'.

De cursus Helper is een vervolgcursus, die volgt op de basiscusus Eerste hulp. Cursisten hebben de basiscursus dus reeds achter de rug. In deze cursus leren ze verschillende aandoeningen en letsels verzorgen. We verfijnen hun vaardigheden. Wie slaagt voor het praktijkexamen, krijgt een brevet 'Helper' (vervolgcursus).

151

Hulpacties in 2017

24

zorgbibvrijwilligers

23

niet-dienstgebonden medewerkers