Aanvraag preventieve hulpactie

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een groot evenement, concert, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve hulpactie. Onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Een hulpactie aanvragen?

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen wordt verwacht? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op onze afdeling.

Vraag minstens zes weken voordat het evenement plaatsvindt, een eerstehulppost aan. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden.

Hieronder staat kort het verloop geschetst:

Stap 1: Een hulppost aanvragen

Vul minstens zes weken voordat het evenement plaatsvindt, een aanvraagformulier in. Hierin verschaf je ons de gegevens op basis waarvan we een goed zicht krijgen op de aard van het evenement. Dit formulier kan je e-mailen naar het adres hulpdienst@aalst.rodekruis.be.

 + Download C610 Aanvraagformulier preventieve hulpacties

Stap 2: Risicoanalyse

Het Rode Kruis voert nu een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen ingezet moeten worden voor de hulpverlening op uw evenement. We gaan na of we over voldoende medewerkers en middelen beschikken voor de hulpactie.

Stap 3: Samenwerkingsvoorstel en -overeenkomst

Ten laatste drie weken voor de datum van het evenement zal u als organisator worden geïnformeerd of het Rode Kruis al dan niet kan instaan voor de preventieve hulpactie.

Als we op uw aanvraag kunnen ingegaan, ontvangt u een samenwerkingsvoorstel. Hierin vindt u een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan u als organisator moet voldoen.

Als u met dit samenwerkingsvoorstel instemt, dan stuurt u de door u ondertekende exemplaren voor akkoord terug. Het Rode Kruis stuurt u daarna een tegengetekend exemplaar terug. Alles is nu definitief, de samenwerkingsovereenkomst is een feit.

Stap 4: Hulpverlening op uw evenement

Nu de overeenkomst definitief is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.

Belangrijke informatie

Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal
Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.

Overschrijding van de duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt opgemaakt voor een bepaalde duur. Per uur dat de actie langer duurt dan afgesproken, wordt 10 % extra in rekening gebracht.

Onderdak, stromend water en elektriciteit
Een afgesloten en nette ruimte is noodzakelijk om deelnemers aan uw evenement discreet en hygiënisch te kunnen opvangen en verzorgen. Als u een lokaal of een afgesloten tent (zonder vensters!) voorziet, bespaart u want het Rode Kruis hoeft dan geen tent(en) in te zetten. Voor een kleiner evenement is een (verwarmd) lokaal van minimum 16 m² voldoende.

Een voorziening van elektriciteit en stromend water in de onmiddellijke nabijheid van de hulppost is een noodzaak.

Catering
Rode Kruisvrijwilligers zijn echte vrijwilligers. Zij worden niet vergoed voor hun prestaties. Een maaltijd is de enige persoonlijke vergoeding voor hun inzet. Als zij meer dan 6 uur aanwezig zijn op het evenement, voorziet de organisator een volledige maaltijd en drank voor de hele inzetperiode. Als zij aanwezig zijn tussen 12 en 13 uur en dit ongeacht de duur van hun prestaties, dan wordt eveneens een maaltijd voorzien. Als u de nodige catering niet kunt voorzien, dan neemt het Rode Kruis dit op zich en wordt dit in rekening gebracht.
 

Contacteer ons

151

Hulpacties in 2017

42

hulpdienstvrijwilligers

23

niet-dienstgebonden medewerkers