De methodologie

Om zich verder te specialiseren in alle domeinen van Evidence-Based Practice, volgen de CEBaP-medewerkers interne en externe opleidingen. Verder worden er regelmatig interne methodologische sessies georganiseerd om een aantal onderwerpen kritisch te bestuderen. Zo onderzochten we het voorbije jaar de methodologische kwaliteit van de bestaande bloedtransfusierichtlijnen en richtlijnen van de Internationale Federatie voor Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen.

Workshops, opleidingen en methodologische sessies

In 2015 volgden de CEBaP-medewerkers opleidingen en workshops in binnen- en buitenland om zich verder te verdiepen in de methodologie van Evidence-Based Practice. Zo volgden we workshops in het schrijven van systematische reviews, wetenschapscommunicatie en de analyse van diagnostische studies. Daarnaast volgden we opleidingen om meer inzicht te krijgen in kwalitatief onderzoek.

Intern organiseerden we methodologische sessies over de evaluatie en analyse van diagnostische studies en over het integreren van kwalitatief onderzoek in systematische reviews. Op deze manier willen we onze kennis en methodologie altijd verder uitbreiden.

Verzekeren van de methodologische kwaliteit

Methodologische kwaliteit tijdens richtlijnontwikkeling is belangrijk om te garanderen dat de richtlijn het best beschikbare wetenschappelijk bewijsmateriaal bevat. Naast het ontwikkelen van eigen richtlijnen, beoordelen we bij CEBaP ook de kwaliteit van bestaande richtlijnen, aan de hand van de Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE II) checklist. Deze gevalideerde checklist is een hulpmiddel om de methodologie en transparantie van de richtlijnontwikkeling te beoordelen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het proces waarin bewijsmateriaal werd verzameld en samengesteld, en naar de gebruikte methoden om aanbevelingen op te stellen en te herzien.

Op deze manier beoordeelden we het voorbije jaar (1) de kwaliteit van verschillende bloedtransfusierichtlijnen (publicatie in tijdschrift Transfusion) en (2) richtlijnen van de Internationale Federatie van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (publicatie in 2016).Nieuws