Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs

Wat leer je?

Intensief sporten vergt veel van je lichaam. Mensen die regelmatig sporten, zijn dan ook kwetsbaar voor letsels. Soms gaat het grondig mis. Jaarlijks krijgen heel wat mensen een hartstilstand tijdens of na het sporten. Dan is het letterlijk van levensbelang om snel op te treden. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang en dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.

Met de steun van de Vlaamse overheid bieden we aan 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. In de opleiding leer je hoe je een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe je moet reanimeren en hoe je een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.

Welke sportclubs komen in aanmerking?

Je club wordt geselecteerd op basis van de inspanningen die je nu al levert op vlak van veiligheid en gezondheid. Deze goedkope opleiding dient als aanmoediging om hier in te blijven investeren.

De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen je club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weet je of je in aanmerking komt voor de opleiding. Wil je de selectievragen weten? Dat kan! Download hier de pdf!

Geeft de vragenlijst aan dat jouw sportclub niet in aanmerking komt voor de opleiding? Je kan altijd bij ons terecht voor andere opleidingen over Reanimeren en defibrilleren en eerste hulp

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan jouw sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders en supporters.

Per club wordt er één opleiding gegeven. Aan één opleiding kunnen enkel leden van eenzelfde sportclub deelnemen.

De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar.

Hoe lang?

3 uur

Attest of brevet:

Elke deelnemende sportclub ontvangt het label ‘Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen’. Daarmee kan je jouw leden, supporters, bezoekers … duidelijk maken dat je belang hecht aan veilig en gezond sporten.

Prijs?

De opleidingen worden aangeboden aan 225 clubs. De eerste 225 clubs die goed scoren op de vragenlijst, kunnen de opleiding volgen aan de verminderde prijs van 75 euro. Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid.

Elke deelnemer krijgt de gids ‘Reanimeren en defibrilleren’.

Aantal cursisten

Aan elke opleiding kunnen minimaal 10 en maximaal 15 cursisten deelnemen.

Goed om te weten

Een lesgever van Rode Kruis-Vlaanderen geeft de opleiding in je club.

De opleiding wordt georganiseerd voor 30 november 2015. De datum wordt in overleg met je club vastgelegd.

Taal:

Nederlands

+ Test of jouw club in aanmerking komt, en schrijf je in!