Vragen over je privacy en medische gegevens

Waarom moet ik mijn identiteitskaart tonen?

Bij je inschrijving maken we gebruik van je elektronische identiteitskaart voor een eenduidige en onbetwijfelbare identificatie van jou als donor. Dit is van fundamenteel belang om de weg van jouw donatie tot bij de ontvanger op elk moment te kunnen opvolgen.

Via de chip lezen we de volgende gegevens in: het rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en foto.

We zijn door het Sectoraal Comité van het Rijksregister gemachtigd om het identificatienummer van het rijksregister te gebruiken.

Wat gebeurt met mijn persoonlijke gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens gebruiken we enkel voor het beheer van onze administratieve en medische gegevens, en anonieme informatieverstrekking over onze bloedtransfusieactiviteiten. Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je na schriftelijke aanvraag het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en wijzigen.

Wat betekent ‘geïnformeerde toestemming’?

Dit betekent dat je met kennis van zaken toestemming geeft voor de afname van je bloed, plasma of bloedplaatjes. Kennis van zaken houdt in dat je het voorlichtingsmateriaal las, de mogelijkheid had om vragen te stellen en bevredigende antwoorden kreeg. Het houdt ook in dat je in de medische vragenlijst en tijdens het medische onderzoek informatie gaf die naar beste weten waarheidsgetrouw is. 

Daarnaast wordt ook toestemming gevraagd voor het gebruik van reststalen voor wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Indien je dit niet wenst, kan je de opt-out aankruisen op de medische vragenlijst. 

Tenslotte geef je aan dat je geïnformeerd bent dat je tot 12 uur na de bloedafname geen gevaarlijke beroepen mag uitvoeren, of lichamelijke of sportieve activiteiten met risico voor jezelf of derden. Indien je vragen hebt over je donatie, kan je dit altijd bespreken met de afnamearts.

Waarom bestaat er een meldingsformulier risicosituatie?

Bij elke donatie krijg je een medische vragenlijst en een risicoformulier. Maar wat is nu weer de betekenis en de bedoeling van beide documenten?

De medische vragenlijst

Bij elke donatie vul je als donor  een medische vragenlijst in die peilt naar je algemene gezondheidstoestand, medische behandelingen en relevante risicofactoren. Je bespreekt deze vragenlijst daarna met de afnamearts, die uiteindelijk zal bepalen of je al dan niet mag doneren. De medische screening is heel belangrijk. Daarom vragen we je de medische vragenlijst naar eer en geweten in te vullen en te ondertekenen.

Het meldingsformulier

Naast de medische vragenlijst krijg je ook een meldingsformulier risicosituatie. Dit formulier peilt expliciet naar bepaalde vormen van risicogedrag. Lees het formulier goed door. Als er een risicosituatie op jou van toepassing is, zet dan een kruisje in het voorziene vakje. Als er niets op jou van toepassing is, moet je niets doen. Het belangrijkste verschil met de vragenlijst is dat het meldingsformulier anoniem is. Je bespreekt dit immers niet met de afnamearts, maar deponeert het in de hiervoor voorziene metalen box. Daardoor kan je eerlijk zijn over risicosituaties en toch je privacy behouden.

Een kruisje

Als je een kruisje zet op je meldingsformulier, wordt je bloedzak sowieso vernietigd. We voeren nog wel tests uit, maar geven je bloed niet aan een patiënt. Waarom niet? Door de zogenaamde vensterperiode. Dat is de periode tussen het tijdstip van besmetting en het tijdstip waarop we het virus kunnen opsporen in je bloed. De besmetting kan al aanwezig zijn in je bloed, maar nog niet opspoorbaar door de test. En veilig bloed blijft onze hoogste prioriteit. Besteed daarom voldoende aandacht aan het risicoformulier en zet alleen een kruisje als één van risicosituaties op jou van toepassing is.

 

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • verzend

Zoek een bloedafname bij jou in de buurt

Je kan pas plasma of bloedplaatjes geven als je al bloed gaf

Mag ik bloed geven?

Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dankzij onze donorzelftest kom je niet vergeefs naar een donatie.

+ Mag ik bloed geven?

Nieuws