Vragen na de donatie

Kan ik kiezen naar wie mijn donatie gaat?

Nee, een bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift is en blijft altijd anoniem. Het donatienummer van de bloedzak verwijst naar een donor. Maar de bloedzak op zich verraadt nooit zijn herkomst. De naam van de donor maken we dus nooit bekend aan de ontvanger. Hierdoor kan je ook niet zelf bepalen wie je helpt met je bloed, plasma of bloedplaatjes.

Kan ik na de afname onmiddellijk weer aan de slag?

Ja, de meeste bezigheden kan je na de afname gewoon hervatten. Maar tijdens de eerste uren na de afname doe je beter geen topprestaties. Vlak na de afname is de transportcapaci­teit voor zuurstof immers lager.

Een gevaarlijk beroep uitoefenen of een belangrijke lichamelijke of sportieve activiteit uitoefenen raden we af tot 12 uur na de afname. Je bloeddruk kan immers wat lager of minder stabiel zijn.

Ook al te lang rechtstaan vermijd je best tijdens de eerste vier uur na de afname. Zo voorkom je duizeligheid, bloeddrukdaling en bewustzijnsverlies.

Wat doe ik bij pijn of irritatie na de afname?

Je raadpleegt best je huisarts wanneer je na het doneren van bloed-, plasma- of bloedplaatjes pijn hebt aan je arm wanneer je thuiskomt. Of wanneer er irritatie optreedt, of je je onwel voelt. Nadien neem je ook best contact op met het donorcentrum.

Sommige donoren - vooral nieuwe donoren - kunnen zich zwak voelen na de afname. Dit wordt meestal veroorzaakt door een daling van de bloeddruk. Soms kan dat leiden tot bewustzijnsverlies of flauwvallen. Als de donor daarbij onge­lukkig ten val komt, zijn kwetsuren niet uitgesloten.

Op de bloedinzameling proberen onze medewerkers deze donorreacties te voorkomen of zo goed mogelijk op te vangen. We raden donoren aan om na de afname een gesuikerde frisdrank te drinken en een kwartiertje rust te nemen. Zo kunnen ze meestal dergelijke donorreacties voorkomen.

Sommige donoren hebben na de afname last van braakneigingen, maaglast of duizeligheid. Wie plasma of bloedplaatjes geeft, kan ook last hebben van de antistollingsvloeistof die we gebruiken om het donorbloed tijdens de donatie onstol­baar te maken. Hierdoor kan een tijdelijk tekort aan calcium in het bloed ontstaan, waardoor spieren en zenuwen prikkelbaarder worden. Dit uit zich in vermoeidheid in de benen, een rare smaak, tintelingen in de lippen, een koudegevoel of maag- en darmklachten. Uiteraard ben je als donor steeds verzekerd voor eventuele bijkomende medische kosten.

Welke tests voert het Rode Kruis uit op de bloed-, plasma- en bloedplaatjesgiften?

Na de afname testen we alle giften in het laboratorium. We onderwer­pen ze aan laboratoriumtests voor het hepatitis B- en C-virus, voor hiv en syfilis. Daar­naast ondergaan alle giften een bloedgroepbepaling. We tellen de verschillende bloedcellen en berekenen het hemoglobinegehalte.

Waar kan ik terecht voor informatie over mijn bloedwaarden?

Ging je doneren in Oost- of West-Vlaanderen? Bel dan naar het medisch secretariaat van campus Gent op 09 244 56 56 of mail naar medischsecretariaat.gent@rodekruis.be.

Ging je donoren in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant? Bel dan naar het medisch secretariaat van Mechelen op 015 44 57 44 of mail naar medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be.

Brengt het Rode Kruis mij op de hoogte van testresultaten?

Bij gunstige laboresultaten verwittigen we je niet. Maar indien de tests afwijkende waarden vertonen die van belang zijn voor je gezondheid, dan brengt het donorcentrum je schriftelijk op de hoogte. In de brief delen we ook de testresultaten mee, zodat je een arts kan raadplegen. Wanneer we een recente hepatitis B-, C- of syfilisinfectie constateren bij een donor, zijn we wettelijk verplicht de overheid op een anonieme wijze op de hoogte te brengen. In zo’n geval delen we ook de gegevens van de huisarts mee.

De testresultaten maken we nooit bekend aan andere mensen zonder jouw toestemming, zelfs niet aan je behandelende arts. In enkele bijzondere gevallen zal de arts van het donorcentrum je uitnodigen om de uitslag van de tests persoonlijk te bespreken.

Meer informatie over onze laboratoriumonderzoeken en testresultaten.

Wat als ik na de afname twijfel aan de geschiktheid van mijn donatie?

Het is belangrijk dat je ons altijd op de hoogte brengt van eventuele besmettingsrisico’s. De reden hiervoor is de zogenaamde vensterperiode. Dit is de periode tus­sen de besmetting met een virus en het tijdstip waarop het virus in het bloed zichtbaar wordt. In deze periode is het virus dus niet traceerbaar, ook niet met labotests. Deze periode kan enkele weken duren, in sommige gevallen tot zes maanden. Als je recent geïnfecteerd bent geraakt, is het dus mogelijk dat we het virus nog niet kunnen opsporen in je gift.

Om te vermijden dat we besmet bloed in omloop brengen, is het dus uiterst belang­rijk dat je ons bij de minste twijfel op de hoogte brengt. Je kan ons meteen verwittigen per telefoon. Of je gebruikt het postdonatiekaartje dat je bij je registratie op de inzameling hebt ont­vangen. Op dit kaartje staan de nodige instructies, plus een telefoon­nummer en enkele gegevens over je gift.

Wat moet ik doen met de postdonatiekaart?

Bij elke donatie krijg je een kaartje met jouw gegevens en een telefoonnummer. Want het kan gebeuren dat je na je gift nog aan iets denkt dat je bent vergeten te melden aan de arts. Of je wordt ziek binnen de week na je donatie. Voor ons is dat zeer belangrijke informatie. Daarom maken we het je makkelijk om dit te melden. Op de achterkant van het postdonatiekaartje vind je een gratis telefoonnummer. Op de voorkant van het kaartje staat je donatienummer dat je moet vermelden op ons antwoordapparaat. Aangezien het donatienummer bij elke donatie anders is, mag je het kaartje na zeven dagen weggooien.

Wat gebeurt er als er iets mis is met mijn donatie?

Als de laboratoriumtests afwijkingen aantonen die de gift ongeschikt maken voor patiënten, dan wordt de donatie vernietigd. Dit gebeurt zeker als de donatie o.a. virussen of bacteriën  bevat die het bloed van de ontvanger kunnen besmetten. Bijvoorbeeld het hepatitis B- en C-virus, hiv-virus of syfilis. In zo’n geval informeren we uiter­aard de donor over de afwijkende resultaten. We zijn ook verplicht om deze persoon definitief uit te sluiten als donor.

Bloedproducten die niet voor transfusie voldoen, kunnen soms erg nuttig zijn voor andere doeleinden zoals wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Uiteraard gebeurt dit steeds ano­niem. Hetzelfde geldt ook voor de reststalen van elke donatie.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • verzend

Zoek een bloedafname bij jou in de buurt

Je kan pas plasma of bloedplaatjes geven als je al bloed gaf

Mag ik bloed geven?

Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dankzij onze donorzelftest kom je niet vergeefs naar een donatie.

+ Mag ik bloed geven?

Nieuws