Water, sanitair en hygiëne in Oeganda

In Oeganda sterven jaarlijks 23.000 mensen aan diarree. Onder meer dan 19.000 kinderen onder de 5 jaar. Maar liefst 90% is toe te schrijven aan slecht waterbeheer, ontoereikende watervoorziening en zwakke hygiëne.

Veilig water

Wij zetten ons in om water, sanitair en hygiëne te verbeteren. In Oeganda willen we een zeventigtal dorpen van zuiver water voorzien en leren hoe ze hygiënisch(er) kunnen leven . zo diarree en andere ziektes kunnen vermijden. We doen dit door bestaande bronnen te herstellen, nieuwe bronnen aan te spreken en promotie van goede hygiëne. We werken daarbij nauw samen met de lokale gemeenschappen

Wij zorgen voor veilig water.