Uitbraak van meningitis en mazelen in Niger

Op 24 april 2015 waren er 1.456 gevallen van meningitis geteld in Niger. In 145 gevallen overleefde de patiënt de besmettelijke ziekte niet. De overheid sloot alle scholen in Niamey om verdere verspreiding te voorkomen, aangezien vooral kinderen jonger dan 15 jaar getroffen zijn door de ziekte.

Na onderzoek bleek dat deze variant van meningitis nieuw is voor de regio waardoor de huidige vaccines niet toereikend zijn. De overheid in Niger wil daarom 1,2 miljoen mensen vaccineren tegen deze nieuwe variant.

Tegelijkertijd is er een mazelenepidemie uitgebroken in de noordelijke regio. Op 25 april 2015 telde men 3.370 gevallen en 6 doden. Door de heersende ondervoeding vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar is de kans op sterfte veel honger.

Wat doet het Rode Kruis?

Sinds het begin van de uitbraak volgt het Rode Kruis in Niger samen met het ministerie van Gezondheid beide epidemieën op via zijn uitgebreide vrijwilligersnetwerk. Eind april kregen 100 vrijwilligers een bijscholing over de preventie en controle van mazelen en meningitis. De vrijwilligers hebben ondertussen acties opgestart om de bevolking in de zwaarst getroffen gebieden in Niamey te informeren. Leerkrachten van lokale scholen krijgen ook een opleiding over de preventie van mazelen en meningitis. De Belgische overheid ondersteunt de acties van het Rode Kruis met 19.919 euro.