Re-integratieproject in Burundi

Veel Burundezen zijn door de jaren heen op de vlucht geslagen voor het geweld in hun land. Nu de rust is weergekeerd, heeft de regering van buurland Tanzania besloten om de vluchtelingenkampen te sluiten. In deze kampen leefden al generaties lang Burundezen. Ze moeten terug naar een vaderland, waar ze vaak nog nooit geweest zijn.  

Samen met het Burundese Rode Kruis helpen we zowel de vluchtelingen als de lokale gemeenschap bij de re-integratie. We helpen door het bouwen van huizen voor de gerepatrieerden, het voorzien van waterpunten en het opstarten van inkomensgenerende activiteiten voor zowel de gerepatrieerden als de meest kwetsbaren uit de gemeenschap.