Rampenparaatheid in Oeganda

Natuurrampen treffen elk jaar miljoenen mensen. Ze verliezen dan vaak hun huis, bezittingen, hun job of zelfs hun leven. In sommige gebieden wordt de bevolking jaar na jaar getroffen door rampen. Dat maakt hen erg kwetsbaar. Door de bevolking weerbaar te maken, kunnen we proberen om de impact van rampen te verzachten.

Mensen weerbaar maken

In 14 districten in West-Oeganda slaan werken 5 Belgische ngo’s, waaronder Rode Kruis-Vlaanderen, en 8 Oegandese organisaties, waaronder het Oegandese Rode Kruis, samen om kwetsbare gemeenschappen weerbaarder te maken.

Bedoeling is om in 2015 en 2016 de kennis, vaardigheden en houding van de lokale bevolking rond klimaatverandering te verbeteren. Via trainingen en informatieverspreiding brengen we de bevolking op de hoogte van de oorzaken en effecten van klimaatverandering. Daarnaast reiken we mogelijke strategieën aan voor klimaatadaptatie en rampenbeheersing, zoals het planten van bomen, duurzame kweekmethodes voor gewassen en het gebruiken van energiezuinige stoven.