Overstromingen in Peru

 

Begin april steeg het waterniveau van de rivieren in het departement Loreto, Peru door de hevige regens. Niet veel later traden rivieren uit hun oevers en overstroomden huizen, wegen en winkels in de provincie Maynas. Zo’n 35 districten werden getroffen door de overstromingen. De schade is groot:

-  9.884 mensen zijn dakloos door de overstromingen

-  105.941 mensen zijn getroffen

-  17.169 huizen zijn beschadigd, waarvan 338 onbewoonbaar verklaard zijn

-  614 schoolinstellingen zijn getroffen

-  6.982 hectaren met landbouwgewassen vernield en  2.215 hectaren landbouwgrond werd getroffen

De Peruaanse overheid riep de noodtoestand uit.

Wat doet het Rode Kruis?

Het lokale vrijwilligers van het Rode Kruis in Peru verspreiden informatie over hygiëne, veilig watergebruik en de preventie van knokkelkoorts. Daarnaast verdeelden ze 700 afvalzakken om de opruimacties in de getroffen districten te ondersteunen. Het Rode Kruis plaatste ook een tijdelijke watervoorzieningen op plekken waar de watervoorziening door de overstroming verstoord is.

De Belgische overheid ondersteunt de acties van het Rode Kruis met 42.567 euro. Daarmee kan het de getroffen families voorzien van noodhulpgoederen zoals keukensets, muggennetten of materiaal voor het repareren van schade aan hun huizen.