Hulp aan ontheemden in Irak

Door de zware gevechten in Noord-Irak zijn hele gemeenschappen op de vlucht geslagen. De intern ontheemden leven in moeilijke omstandigheden in vluchtelingenkampen of in tijdelijke onderkomens bij gastgemeenschappen. Door de toevloed van vluchtelingen zag Sharya, een subdistrict van Dohuk, zijn inwoneraantal verviervoudigen van 17.000 naar 80.000. De meeste vluchtelingen zijn afkomstig van de Yazidigemeenschap in het Sinjargebergte.

Wat doen we?

Van 1 september 2014 tot en met eind mei 2015 verdelen we noodhulpitems zoals dekens en hygiënekits. Daarnaast bouwen we noodlatrines en installeren we watertanks. Ook verbeteren en breiden we bestaande watersystemen uit. Lokale teams van de Iraakse Rode Halve Maan gaan op pad om in de gemeenschappen voorlichting te geven over elementaire hygiënepraktijken.

Meer informatie over noodhulp.