Eerste hulp in Swaziland

Door de beperkte medische faciliteiten in het land in Swaziland, is voor veel mensen medische verzorging niet beschikbaar. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke, eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Swaziland om meer eerstehulpopleidingen te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te verbeteren. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM).

Wij zorgen voor eerste hulp op maat.

Samenwerking tussen landen

Voor dit project wordt nauw samengewerkt met andere landen in de regio: Botswana, Zimbabwe, Malawi, Lesotho en Zambia. Het uitwisselen van ervaring en kennis tussen landen is een echte meerwaarde.