Eerste hulp in Burundi

In Burundi is medische verzorging niet altijd beschikbaar door de slechte staat van de wegen en de beperkte medische faciliteiten. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Burundi om meer opleidingen bedrijfseerstehulp te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te verbeteren. Door eerstehulpopleidingen te geven in bedrijven, kan het Burundese Rode Kruis inkomsten verwerven die het kan investeren in zijn eerstehulpwerking.

Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM ).

Wij zorgen voor eerste hulp op maat.