Wie zoekt, die vindt (meestal)

13 11

An volgt in Oeganda de projecten van Rode Kruis-Vlaanderen op rond eerste hulp , weeskinderen en water en sanitatie.

Tracing is een van de minder bekende activiteiten van het Rode Kruis. Mensen die het contact met hun familie verloren zijn door natuurrampen, oorlog of migratie kunnen beroep doen op de dienst Tracing van het Rode Kruis.

- Hannington met een kindje dat was achtergelaten in het dorp Nsangi.

Op plaatsen waar communicatie via post, telefoon of internet niet mogelijk is, kunnen familieleden toch met elkaar communiceren via Rode Kruisberichten die persoonlijk gebracht worden. Speciaal voor deze blog sprak ik met Hannington, een vrijwilliger van het Oegandese Rode Kruis die drie jaar lang Rode Kruisberichten afleverde.

An: Wat deed je als Tracingvrijwilliger precies?

Hannington: Elke weekdag ging ik naar de lokale Rode Kruisafdeling om te kijken of er nieuwe Rode Kruisberichten waren. Deze berichten zijn boodschappen van familieleden die elkaar kwijt geraakt zijn.

Lag er een Rode Kruisbericht, dan klom ik op de brommer van het Rode Kruis om op zoek te gaan naar de bestemmeling voor de brief. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het hier niet. Soms was ik vier dagen bezig met een bericht. We hebben hier immers geen straatnamen en geen huisnummers. Vaak ging ik naar het dorpje dat vermeld stond op de brief en begon ik daar rond te vragen naar de persoon in kwestie.

Soms krijg je via buren te horen dat de persoon verhuisd is. Dan moet je naar de lokale chief om te kijken waar ze naartoe zijn. Soms ga je naar een nieuw adres en zijn ze ook daar al verhuisd. Niet ongebruikelijk, want vaak gaat het over familiecontacten die 10 of 15 jaar geleden verloren zijn gegaan.

An: Wat was de mooiste boodschap die je ooit hebt overgebracht?

Hannington: Ik ben door heel veel families heel gastvrij onthaald. Niemand heeft me ooit geweigerd. Wel is er eerst een zekere achterdocht bij mensen. Waarom zoek je die persoon? Eens je verteld hebt wie je bent en wat het Rode Kruis doet, ben je welkom en is men bereid je te helpen om de familie op te sporen.

Een van de mooie verhalen is een boodschap die ik moest overbrengen van een vader die in de gevangenis zat. Het kostte me drie dagen eer ik zijn vrouw en zijn gezin teruggevonden had. Ik had gedacht dat ze niet blij zouden zijn met het feit dat hij in de gevangenis zat. Ze waren echter zo blij dat hij nog leefde! Ze schreven prompt een boodschap terug. Later zijn ze hem via het Rode Kruis gaan bezoeken in de gevangenis.

Zo kan ik je tientallen verhalen vertellen. Vaak heeft men tijd nodig om de boodschap te geloven.

An: Heb je ook slecht nieuws moeten brengen?

Hannington: Helaas wel. Zo bracht ik een boodschap naar de broer van iemand. Op het adres kreeg ik te horen dat de broer en zijn vrouw waren overleden. Het was erg hard om de persoon te laten weten dat zijn familie niet meer leefde.

An: Wie kan dit soort vrijwilligerswerk doen?

Hannington: Ik denk dat je een zekere volharding moet hebben. Je moet de brief kost wat kost willen bezorgen.

Je moet ook met allerlei soorten mensen kunnen omgaan, van lokale leiders tot ongeschoolde familieleden of achterdochtige buren. Vaak denken de families dat je hun familielid persoonlijk kent of hebt ontmoet en beginnen ze je allerlei vragen te stellen.

An: Welke (levens)les heb je uit je ervaring als vrijwilliger gehaald?

Hannington: Ik heb beseft dat communicatie tussen mensen zo belangrijk is, ook al is dat slecht nieuws. Zo was die ene familie ongelooflijk blij dat hun vader nog leefde, ook al zat hij in de gevangenis.


Ook in Vlaanderen is herstelt het Rode Kruis het contact tussen familieleden die elkaar door oorlog, (natuur)rampen en migratie uit het oog verloren zijn. In december kan je de werking van Tracing steunen via Music For Life. Registreer je actie via deze website en selecteer ‘Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal’ als goed doel.
Veel succes!

Nieuws