Gezondheid in gevaar

16 12

Marijke werkt sinds september als stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Stormachtig weer, de begrafenis van koningin Fabiola en onaangekondigde stakingen op het Brusselse tramnet. Een dag waarvan je denkt “ik kan beter in mijn bed blijven”. Wie echter van internationaal humanitair recht houdt, houdt ook van een uitdaging en dus trok ik naar Brussel voor een infosessie over ‘health care in danger’ die we samen met de Waalse collega’s organiseerden in het federaal parlement.

- Met de Waalse collega’s in het federaal parlement.

‘Health care in danger’ gaat over geweld tegen gewonden en zieken, medisch personeel, medische faciliteiten en voertuigen en hun ernstige humanitaire gevolgen. Wie bijvoorbeeld een dokter treft, raakt onrechtstreeks ook zijn patiënten!

Voor deze infosessie hadden we parlementairen en hun medewerkers uitgenodigd. Zij kunnen vanuit hun positie de promotie van het respect voor humanitair recht ondersteunen. Het aantal aanwezigen kon beter, maar als elke aanwezige de boodschap doorgeeft aan een collega bereiken we een groot publiek. Is mond-tot-mondreclame trouwens niet de beste reclame?

En dat reclame noodzakelijk is bewijzen de statistieken die tijdens de presentatie naar voor kwamen. Zo zijn er tussen januari 2012 en juli 2014 maar liefst 2.375 gewelddadige incidenten gerapporteerd tegen gewonden en zieken, medisch personeel of medische faciliteiten en voertuigen.

We riepen de aanwezigen op om verder actie te ondernemen. De positieve reacties gaande van “ik sta tot uw beschikking voor verdere gelijkaardige initiatieven” tot “ik ga deze informatie verder verspreiden binnen het kabinet waar ik werk” tonen aan dat we er goed aangedaan hebben toch uit ons bed te komen.

Wil jij ook meer weten over het  internationaal humanitair recht? Hou zeker onze website in het oog.

Blogposts