Een vliegende start

05 02

Letitia woont en werkt in Zuid-Afrika waar ze projecten van Rode Kruis-Vlaanderen opvolgt in de regio rond het verbeteren  van de kwaliteit van eerste hulp.

Half januari vertrok ik naar Zuid-Afrika van waaruit ik de komende tijd de eerstehulpwerking van zes Rode Kruisverenigingen in de regio ga ondersteunen.

- Bijeenkomst van Rode Kruiscollega’s uit zuidelijk Afrika.

Twee dagen na mijn aankomst viel ik al meteen met mijn gat in de boter. Tijdens een grote coördinatiemeeting van het Rode Kruis kon ik als kersverse afgevaardigde in een keer alle collega’s uit tien omliggende landen ontmoeten in Johannesburg.

Ik kon meteen contactgegevens en informatie uitwisselen met collega’s van het Rode Kruis uit bijvoorbeeld Botswana of Lesotho. Handig als je de komende tijd nauw gaat samenwerken rond eerste hulp!

Mijn taak is om de komende drie jaar nationale Rode Kruisverenigingen in Botswana, Zimbabwe, Malawi, Lesotho, Swaziland en  Zambia te ondersteunen om de kwaliteit van hun eerstehulptrainingen te verbeteren.  Belangrijk hierbij is ‘preventie’ omdat  onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal gevallen van ziekte en sterfte inderdaad omlaag gaat bij het correct toepassen van eerste hulp.

Rode Kruisverenigingen wereldwijd zien steeds meer het belang van kwaliteitsvolle eerstehulplessen. Omdat Rode Kruis-Vlaanderen hiermee veel ervaring en expertise heeft, krijgen we meer en meer de vraag om met ons samen te werken. Dus gaan we nóg meer vrijwilligers opleiden,  die correct en snel kunnen handelen en ook een reddende hand kunnen bieden aan hun medemens op het moment dat het nodig is.

Nieuws