Droef afscheid

27 09

Hans is afgevaardigde van Rode Kruis-Vlaanderen bij het Burundese Rode Kruis en volgt onze projecten op rond Eerste Hulp, water en sanitatie en re-integratie van vluchtelingen.

Dinsdag 2 september had Cleophas, mijn chauffeur en logistieke medewerker een zwaar motorongeval. Wat op het eerste zicht niet levensbedreigend leek, eindigde 10 september met z’n tragische overlijden.

Frustrerend omdat, hoewel verzorgd in het nationaal referentieziekenhuis, naar mijn oordeel de kwaliteit van de zorg onvoldoende is gebleken. Burundi is één van de armste landen ter wereld. Medisch personeel is onvoldoende opgeleid en beschikt over onvoldoende materiaal om mensen te verzorgen. Een realiteit voor nagenoeg alle Burundezen, die bij deze ook voor mij persoonlijk een tragische realiteit is gebleken. Ik voel dit als heel frustrerend aan, inhumaan…

Bij de uitvoering van onze projecten in Burundi is de samenwerking met de partner, het Burundese Rode Kruis, heel belangrijk. Cleophas was omwille van zijn functie de persoon die het dichtst bij mij als afgevaardigde stond. Samen spendeerden we vele dagen op het terrein. Hij was verantwoordelijk voor de praktische organisatie van deze missies. Echter, veel belangrijker was de rol waarin Cleophas doorheen de jaren was geëvolueerd tot een persoonlijke raadgever van de afgevaardigden van Rode Kruis-Vlaanderen. Hij was voor ons een rechterhand.

Cleophas was iemand die zich heel betrokken opstelde, steeds vanuit het doel dat we gemeenschappelijk nastreven: de meest kwetsbaren in het land zo goed mogelijk helpen. Daarvoor durfde hij het aan zijn persoonlijke mening te geven over bepaalde interventies. Daarvoor assisteerde hij me persoonlijk om steeds een maximaal inzicht te verkrijgen in complexe situaties.

Cleophas was veel meer dan een gewone chauffeur en medewerker. Hij was een referentie, een institutioneel geheugen, een bondgenoot, een klankbord, een expert, een vertrouweling, …

Bovenal maakte dit alles van Cleophas een vriend. Zowel voor mij, als voor mijn voorgangers in Burundi: Mathieu, Bram en Michel.

‘C’est la vie’, zeggen de Burundezen. Ik ben niet akkoord.
Rust in vrede, Cleophas. We zullen je missen.

Nieuws