Meer weten over Rode Kruis in 2015
10.940

medische hulpmiddelen uitgeleend

Uitleendienst in jouw buurt

In 2015 leenden we 10.940 hulpmiddelen uit via onze 303 vrijwillige consulenten. In Vlaanderen kan je op 174 locaties terecht om hulpmiddelen te lenen. Je kan medisch materiaal uitlenen zoals rolstoelen, krukken, bedden …