Dit zal je ook interesseren

Modernere toestellen voor bloedverwerking

Oktober 2014

Onze organisatie speelt een sleutelrol in de snelle beschikbaarheid van veilige bloedproducten. De verwerking van de bloedgiften tot bruikbare eindproducten voor transfusie begint met de opsplitsing van het bloed in verschillende bestanddelen of fracties. Onze labo’s gebruiken daarvoor een bloedbankcentrifuge en een automatische separator. In 2014 vervangen we deze toestellen door nieuwe. We houden daarbij rekening met de opbrengst en kwaliteit van de bekomen producten, de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de toestellen, de leveranciersbetrouwbaarheid en de registratie en beschikbaarheid van proceduregegevens.

Na uitvoerige testing en validatie in oktober en november, nemen we eind 2014 de nieuwe bloedbankcentrifuge en de nieuwe automatische separator in gebruik op de campus in Gent. In 2015 wordt ook de nieuwe campus in Mechelen uitgerust met deze innovatieve toestellen. Ze zorgen er mee voor dat het bloed van onze 184.734 bloeddonoren veilig terechtkomt bij wie het nodig heeft.