Dit zal je ook interesseren

Eerste hulp op school

September 2014

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ vinden we dat kinderen voldoende kennis, vaardigheden en attitudes rond eerste hulp moeten hebben. Daarom lanceren we een leerlijn over eerste hulp. Voor leerkrachten van het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs is het een praktisch instrument om de eindtermen te verwezenlijken en de ontwikkeling van leerlingen op te volgen.

De leerlijn eerste hulp wordt gelanceerd na een intensieve samenwerking tussen onze dienst Eerste Hulp, Jeugd Rode Kruis, ons Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) en een multidisciplinair expertenpanel. De school vertaalt de adviserende leidraad naar de eigen situatie en naar concrete praktijken, manieren van werken, instrumenten... We leggen scholen ook uit hoe ze eerste hulp kunnen integreren in hun gezondheidsbeleid.