Dit zal je ook interesseren

Besparingen treffen opvang asielzoekers

December 2014

Op 12 december informeert het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) ons over enkele ingrijpende beslissingen van de federale ministerraad. Vanaf 1 januari 2015 zullen er in België 2.057 minder opvangplaatsen zijn voor asielzoekers, worden 117 van onze plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NMBV) omgezet naar reguliere plaatsen en krijgen alle opvangstructuren slechts een budget van 94% van het normaal voorziene budget.

Onmiddellijk is duidelijk dat wij onze bestaande werking niet meer volledig kunnen financieren. Met pijn in het hart beslissen we om ons opvangcentrum in Deinze te sluiten. We nemen ook nog enkele andere maatregelen: in alle centra bouwen we de NMBV-plaatsen af en vanaf 2015 zullen we niet-begeleide minderjarige vreemdelingen alleen nog opvangen in onze centra in Sint-Niklaas en Overpelt.