Dit zal je ook interesseren

150 jaar internationaal humanitair recht

Augustus 2014

Op 22 augustus 1864 ondertekenden twaalf landen, waaronder België, het verdrag ‘voor de verbetering van het lot van de gewonden van een oorlog’. Het wordt het ‘Eerste Verdrag van Genève’ genoemd en is de start van het moderne internationaal humanitair recht: bindende regels om de gevolgen van oorlog te beperken. Na het Eerste Verdrag van Genève volgden meer dan 100 teksten en verdragen, die zich telkens aanpasten aan de nieuwste ontwikkelingen binnen de oorlogsvoering. De kern van het internationaal humanitair recht wordt vandaag gevormd door de Vier Verdragen van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977.

Het internationaal humanitair recht beschermt personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden, zoals gewonden en zieken, burgers, medisch personeel en krijgsgevangenen. Het beperkt of verbiedt het gebruik van bepaalde middelen en methoden van oorlogsvoering. Voorbeelden zijn antipersoonsmijnen, clustermunitie en chemische wapens omdat deze wapens niet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen burgers en strijders en onnodig leed veroorzaken.