Dit zal je ook interesseren
589

leraren opgeleid in eerste hulp

Aanbod voor leerkrachten

We willen zo veel mogelijk leerkrachten eerstehulpvaardig maken. Zo kunnen ze hun leerlingen helpen als het nodig is en hun eerstehulpkennis aan hen doorgeven.

Via eerstehulpinitiaties leren we leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs eerste hulp verlenen bij de meest voorkomende verwondingen in de klas of op de speelplaats. In 2014 gaven we deze eerstehulpinitiatie voor leerkrachten 45 keer, goed voor 137 uur les aan 559 leerkrachten. Van begin 2008 tot eind 2014 leidden we via deze opleiding in totaal 6.151 leerkrachten op.

Daarnaast leiden we leerkrachten uit het secundair onderwijs en docenten van de lerarenopleidingen op tot Lesgevers Eerstehulpverlening Onderwijs. Hierdoor kunnen zij zelf hun leerlingen opleiden en bijbehorende Rode Kruisbrevetten uitreiken. Via dit train the trainer-principe vormden we in 2014 30 leerkrachten en docenten. Dit brengt het totaal op 512 opgeleide Lesgevers Eerstehulpverlening Onderwijs (2008 t.e.m. 2014).